Flexibel in den Varianten

Fleksibilni u varijantama

RECA RFID iBin

Sa novim RECA RFID iBin sistemom moguće je ne samo „Just in time“ isporuka, već isporuka C-dijelova se vrši u realnom vremenom sa prenosom slike – iNTELLIGENT. Nova posuda sa integrisanom kamerom pruža inovativnu metodu brojanja. Narudžba se izvršava u trenutku kada se dostigne definisana donja granica.

RECA RFID iBox

RECA RFID iBox je poseban kontejner koji služi kao „intelegentno“ zbirno mesto praznih KANBAN posuda. Odavde se se vrši narudžba novih punih posuda. Kada se u kontejner stavi prazna posuda, RFID transponder reaguje: naš SAP sistem odmah automatski preuzima podatke.

RECA RFID iTagbox

RECA RFID iTagbox je varijanta kada se prazne KANBAN posude pune odnosno zamjene direktno u vašem preduzeću. Ova varijanta je naročito pogodna za primjenu direktno na radnom mjestu. Ovdje se etikete opremaju sa RFID transponderom. Sistem funkcioniše tako što se etikete prazne posude ubace u RECA RFID iTagbox i gotovo. Sistem lampica na RECA RFID iTagbox informiše da su etikete uspješno očitane. Time su podaci učitani u naš SAP sistem.

RECA RFID iShelf

Na KANBAN regalalima se na gornjoj polici instalira RECA RFID iShelf, na koju se ostavljaju prazne KANBAN posude. Intelegentna polica pokreće za tu posudu narudžbu nephodnih dijelova i prebacuje podatke direktn u naš SAP sistem.

RECA RFID iPush

RECA RFID iPush sistem posjeduje taster za poručivanje koji mora da se pritisne da bi se aktivirala pnarudžba. RECA RFID iPush je posebno pogodan za gabaritne i teške artikle, jer se RECA RFID iPush postavlja direktno na ormare i regale.

RECA RFID iTurn

Posuda koja sama izvršava narudžbu – sasvim jednostavno, okretanjem same posude. Dijelovi se nalaze u sistemu dvije posude (optimalno i minimalno stanje). Ugrađeni RFID transponder se nalazi na zadnjoj strani posude. Kada se dostigne minimalno stanje prazna posuda se okrene za 180 stepeni, time magnetna šina montirana u frontu regala očitava transponder čime se aktivira signal za poručivanje.

RECA RFID iWeight

RECA RFID iWeight sistem se orijentiše prema težini sadržaja. Ako posuda dostigne propisanu donju granicu minimalne težine, automatski se vrši poručivanje.

RECA Newsletter

Zanimaju Vas naši novi proizvodi i aktuelne akcije? Onda je naš newsletter tačno ono što tražite.
Ovdje se možete prijaviti!

Kontakt

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili tražite odgovarajuću kontakt osobu možete nas jednostavno kontaktirati tako što popunite naš kontakt obrazac.

Kontakt formular

Posjetite nas također i na ...

Osim naše globalne RECA web stranice, prisutni smo i s nizom drugih tema na specifičnim društvenim mrežama.